Produktkategorien
0.0 / 5
1934, Nationale Briefmarkenausstellung in Zürich (NABA)
825.00 CHF 825.00 CHF 825.0 CHF
0.0 / 5
1934, Nationale Briefmarkenausstellung in Zürich (NABA)
1'089.00 CHF 1'089.00 CHF 1089.0 CHF
0.0 / 5
1934, Nationale Briefmarkenausstellung in Zürich (NABA)
649.00 CHF 649.00 CHF 649.0 CHF
0.0 / 5
1934, Nationale Briefmarkenausstellung in Zürich (NABA)
595.00 CHF 595.00 CHF 595.0 CHF
0.0 / 5
1934, Nationale Briefmarkenausstellung in Zürich (NABA)
425.00 CHF 425.00 CHF 425.0 CHF
0.0 / 5
1936, Pro Patria (Eidgenössische Wehranleihe)
12.90 CHF 12.90 CHF 12.9 CHF
0.0 / 5
1936, Pro Patria (Eidgenössische Wehranleihe)
28.80 CHF 28.80 CHF 28.8 CHF
0.0 / 5
1936, Pro Patria (Eidgenössische Wehranleihe)
59.80 CHF 59.80 CHF 59.800000000000004 CHF
0.0 / 5
1936, Pro Patria (Eidgenössische Wehranleihe)
159.00 CHF 159.00 CHF 159.0 CHF
0.0 / 5
1936, Pro Patria (Eidgenössische Wehranleihe)
359.00 CHF 359.00 CHF 359.0 CHF
0.0 / 5
1936, Pro Patria (Eidgenössische Wehranleihe)
269.00 CHF 269.00 CHF 269.0 CHF
0.0 / 5
1936, Pro Patria (Eidgenössische Wehranleihe)
259.00 CHF 259.00 CHF 259.0 CHF
0.0 / 5
1936, Pro Patria (Eidgenössische Wehranleihe)
498.90 CHF 498.90 CHF 498.90000000000003 CHF
0.0 / 5
1936, Pro Patria (Eidgenössische Wehranleihe)
1'279.00 CHF 1'279.00 CHF 1279.0 CHF
0.0 / 5
1938, Nationale Briefmarkenausstellung in Aarau
58.90 CHF 58.90 CHF 58.9 CHF
0.0 / 5
1938, Nationale Briefmarkenausstellung in Aarau
32.80 CHF 32.80 CHF 32.8 CHF
0.0 / 5
1938, Nationale Briefmarkenausstellung in Aarau
74.90 CHF 74.90 CHF 74.9 CHF
0.0 / 5
1938, Nationale Briefmarkenausstellung in Aarau
39.90 CHF 39.90 CHF 39.9 CHF
0.0 / 5
1943, 100 Jahre Schweizerische Postmarken
64.90 CHF 64.90 CHF 64.9 CHF