Produktkategorien
0.0 / 5
1922, Gorden Bennett Wettfahrt
49.90 CHF 49.90 CHF 49.9 CHF
0.0 / 5
1924, Flugtag Laufen
32.80 CHF 32.80 CHF 32.8 CHF
0.0 / 5
1924, Flugtag Laufen "Dcs statt DES"
178.90 CHF 178.90 CHF 178.9 CHF
0.0 / 5
1924, Internationales Schaufliegen Romanshorn
24.90 CHF 24.90 CHF 24.900000000000002 CHF
0.0 / 5
1924, Einweihung Soldatendenkmal "Les Rangiers"
17.50 CHF 17.50 CHF 17.5 CHF
0.0 / 5
1924, Einweihung Soldatendenkmal "Les Rangiers"
27.50 CHF 27.50 CHF 27.5 CHF
0.0 / 5
1924, Flugtag Grenchen
24.90 CHF 24.90 CHF 24.900000000000002 CHF
0.0 / 5
1924, Zürich-Teheran, Persienflug
300.00 CHF 300.00 CHF 300.0 CHF
0.0 / 5
1925, Genève-Mailand
12.80 CHF 12.80 CHF 12.8 CHF
0.0 / 5
1925, Militärflugkonkurrenz Dübendorf
49.70 CHF 49.70 CHF 49.7 CHF
0.0 / 5
1926, Basel-Schaffhausen, 1. Internationale Binnenschiffahrt
189.00 CHF 189.00 CHF 189.0 CHF
0.0 / 5
1927, Pestalozzi-Sonderflug Brugg-Yverdon
2'295.00 CHF 2'295.00 CHF 2295.0 CHF
0.0 / 5
1930, Segelluftpost Bachtel
59.90 CHF 59.90 CHF 59.9 CHF
0.0 / 5
1930, Segelluftpost Bachtel
48.50 CHF 48.50 CHF 48.5 CHF
0.0 / 5
1930, Flugtag Vaduz
54.20 CHF 54.20 CHF 54.2 CHF
0.0 / 5
1932, 3. Internationales Flugmeeting Zürich
148.00 CHF 148.00 CHF 148.0 CHF
0.0 / 5
1932, 3. Internationales Flugmeeting Zürich
279.00 CHF 279.00 CHF 279.0 CHF
0.0 / 5
1932, Ballonpost Gordon-Bennet-Wettfahrt Basel
23.20 CHF 23.20 CHF 23.2 CHF
0.0 / 5
1932, Ballonpost Gordon-Bennet-Wettfahrt Basel
128.90 CHF 128.90 CHF 128.9 CHF